Publikacje

Aktywność naukowa pracowników Wydziału znajduje odzwierciedlenie m.in. w publikacjach.

Poniżej zestawiono liczbę publikacji pracowników WGGIOŚ z lat 2006–2019 na podstawie danych z Bibliografii Publikacji Pracowników AGH.

Aktualne wykazy dla każdego z autorów znajdują się w bazie Biblioteki Głównej