01.10.2018

Doktoraty wdrożeniowe


Doktoraty wdrożeniowe to program realizowany od kilku lat przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego głównym założeniem jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która pomoże funkcjonować danemu przedsiębiorstwu. Doktoraty wdrożeniowe to alternatywna droga uzyskania stopnia doktora przeznaczona dla osób, które – chcąc rozwijać swoją karierę naukową – nie chcą rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią.

Program został wprowadzony w 2017 r. Wspiera przygotowanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności danej firmy. Przygotowanie rozprawy nie może trwać dłużej niż 4 lata.

KORZYŚCI DLA DOKTORANTA

Stypendium

w ramach stypendium z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendium wynosi 3450,00 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy i 4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy.

Wyższe zarobki w przyszłości

Dane rynkowe pokazują że doktorzy z obszarów nauk technicznych, ścisłych i przyrodniczych osiągają dochody wyższe o ok. 10% od absolwentów tradycyjnych studiów doktoranckich w tych samych obszarach nauk.

Opieka merytoryczna

Doktorant, pracując pod opieką dwóch opiekunów – naukowego i przemysłowego, przygotowuje rozprawę doktorską, która ma usprawnić działanie przedsiębiorstwa.

KORZYŚCI DLA FIRM

Przedsiębiorca biorący udział w programie zyskuje szansę na zatrudnienie najlepszego specjalisty z danej branży, który poświęci kilka lat na badania naukowe skupione na rozwiązaniu jakiegoś problemu czy ulepszeniu produktu. Dzięki temu zbuduje przewagę rynkową.

Zagraniczne ewaluacje efektów tego programu udowadniają, że przedsiębiorstwa, które uczestniczyły w programie, wykazują wyższą aktywność patentową i szybciej zwiększają zatrudnienie w porównaniu z podobnymi przedsiębiorstwami, które do programu nie przystąpiły. Takie dane płyną np. z Danii.

Przedsiębiorcy nawiązują relację z uczelnią lub instytutem w celu prowadzenia prac B+R. Mogą też odliczyć od podstawy opodatkowania 100% kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem doktoranta.

KORZYŚCI DLA UCZELNI

Uczelnie lub instytuty prowadzące szkołę doktorską uzyskają ryczałtowe dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej. A więc jeśli doktorant będzie chciał używać np. sprzętu laboratoryjnego do swojej pracy dla firmy, uczelnia/instytut dostanie za to od resortu nauki dodatkowe pieniądze.

Na Wydziale Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska realizowane są obecnie 4 kolejne edycje programu Doktorat Wdrożeniowy :

 • Umowa nr 30/DW/2014/01/2  z dnia 29 listopada 2017roku.
  Wartość dofinansowania  ze środków budżetu Państwa : 1 025 325,00 zł
  Studia realizuje 6 doktorantów.
 • Umowa nr 0033/DW/2018/02 z dnia 22 stycznia 2019 roku
  Wartość dofinansowania  ze środków budżetu Państwa : 2 307165,00 zł
  Studia realizuje 11 doktorantów.
 • Umowa nr DDW/3/34/2019 Doktorat wdrożeniowy „I” – projekt realizowany przez Szkołę Doktorska AGH, na Wydziale GGiOŚ studia realizuje 7 doktorantów.
 • Umowa nr DDW/3/56/2019 „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja” - projekt realizowany przez Szkołę Doktorska AGH, na Wydziale GGiOŚ  studia realizuje 1 doktorant.
 • Umowa nr DDW/4/28/2020 Doktorat wdrożeniowy „I” – projekt realizowany przez Szkołę Doktorska AGH, na Wydziale GGiOŚ studia realizuje 2 doktorantów.

Szczegółowe informacje dotyczące  zasad odbywania kształcenia w Szkole Doktorskiej AGH w połączeniu z realizacją pracy doktorskiej w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”, znajdują się na stronie:

www.agh.edu.pl/doktoranci/szkoly-doktorskie/szkola-doktorska-agh/program-doktorat-wdrozeniowy/zasady-odbywania-ksztalcenia-w-sd-agh-w-polaczeniu-z-programem-doktorat-wdrozeniowy/