Ekologiczne Źródła Energii

Farma wiatrowa

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie pozyskiwania i wykorzystania naturalnych źródeł energii, w tym wiatru, wody, słońca i energii geotermalnej. Studenci mają możliwość odbywania praktyk w nowoczesnym i innowacyjnie wyposażonym Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini koło Krzeszowic oraz na instalacjach odnawialnych źródeł energii w kraju i za granicą. Absolwenci potrafią ocenić zasoby ekologicznych i odnawialnych źródeł energii oraz zaprojektować instalację wykorzystującą i produkującą energię z tych źródeł.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

  • dostępnych zasobów energii z ekologicznych i odnawialnych źródeł
  • możliwości wykorzystania ekologicznych i odnawialnych źródeł energii
  • projektowania instalacji energetycznych pozyskujących i wykorzystujących ekologiczne i odnawialne źródła energii
  • technologii stosowanych w celu ochrony środowiska i ograniczenia zużycia energii

Szczegółowy opis >>>