Geoinformatyka

Geoinformatyka jest nowym kierunkiem kształcenia na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Kierunek ten oferuje unikalne na rynku krajowym kształcenie ukierunkowane na zdobywanie, analizowanie i przetwarzanie danych przestrzennych za pomocą zaawansowanych systemów informatycznych i geoinformatycznych, zgodnie z najnowszymi trendami na rynku pracy. Zaletą studiów na Geoinformatyce jest zdobycie wiedzy i umiejętności specjalistycznych z nowoczesnych technologii informatycznych połączonych z pogłębioną wiedzą z dziedziny Nauk o Ziemi i ich zastosowaniem w praktyce.

 

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

  • nowoczesnych technologii geoinformatycznych,
  • akwizycji, analizy, przetwarzania, wizualizacji i modelowania danych przestrzennych oraz środowiskowych,
  • algorytmiki, nowoczesnych metod programowania, metod numerycznych i baz danych oraz baz danych przestrzennych,
  • nowoczesnych aplikacji informatycznych w tym mobilnych i webowych,
  • systemów teledetekcji, nawigacji satelitarnej i informacji przestrzennej,
  • geologii, geofizyki, inżynierii i ochrony środowiska.

Szczegółowy opis >>>