Geoturystyka

Marokański krajobraz

Studenci kierunku geoturystyka są przygotowywani do pracy w dynamicznie rozwijającej się branży turystycznej wykorzystującej zasoby dziedzictwa geologicznego.

Oprócz wiedzy podstawowej z nauk o Ziemi zdobywają umiejętności z zakresu funkcjonowania i obsługi rynku turystycznego, w szczególności dotyczące planowania i organizacji przedsięwzięć turystycznych. Nabyte umiejętności praktycznego wykorzystania obiektów przyrody nieożywionej, dziedzictwa górniczego i kulturowego pozwalają im tworzyć nowe atrakcje turystyczne w postaci produktów geoturystycznych i działań geoedukacyjnych.

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego funkcjonowania w przemyśle turystycznym.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

  • nauk przyrodniczych i społecznych pod kątem celowego zastosowania ich w przemyśle turystycznym
  • geoturystyki i jej roli w zrównoważonym rozwoju społeczno-ekonomicznym i ochronie przyrody
  • geoedukacji i promocji nauk o Ziemi w turystyce
  • tworzenia i wykorzystania produktu geoturystycznego w sektorze gospodarczym
  • zarządzania usługami na rynku turystycznym

Szczegółowy opis >>>