Inżynieria i Analiza Danych

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu

Absolwent studiów posiada wiedzę z zakresu pozyskiwania, przesyłania, składowania i analizowania danych. W szczególności posiada wiedzę z zakresu aktualnych technologii informacyjnych, analizy statystycznej, modelowania danych, języków skryptowych (np. Python), tworzenia aplikacji mobilnych i webowych, a także z systemów wizualizacji danych i grafiki komputerowej. Zna metody przetwarzania, analizy i interpretacji danych pomiarowych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, metod głębokiego uczenia maszynowego oraz metod Big Data. Posiada wiedzę z zakresu relacyjnych baz danych oraz baz danych przestrzennych a także z komputerowych systemów pomiarowych, sieci komputerowych, elektroniki cyfrowej oraz architektury komputerów. Absolwent posiada także wiedzę dotyczącą prawnych aspektów gromadzenia, przetwarzania i analizy danych.

Absolwent potrafi

Absolwent studiów potrafi korzystać z nowoczesnych narzędzi programistycznych w procesie tworzenia oprogramowania komputerowego, projektować, tworzyć i zarządzać relacyjnymi oraz przestrzennymi bazami danych zgodnie z obowiązującymi wzorcami. Ponadto potrafi wykorzystać najnowsze rozwiązania technologiczne na potrzeby budowy i zarządzania złożonymi systemami bazodanowymi oraz hurtowniami danych.

Dodatkowo potrafi zarządzać systemami akwizycji i przesyłania danych. Potrafi pobierać i łączyć dane z różnych źródeł, zarówno strukturalnych jak i nieustrukturyzowanych: hurtowni danych, baz danych, arkuszy kalkulacyjnych, źródeł internetowych, itp.

Potrafi stosować zaawansowane metody i techniki analizy danych: eksploracji danych, przetwarzania dużych zbiorów danych Big Data, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji, itp.. Potrafi przetwarzać i analizować dane różnego typu: strukturalne, tekstowe, grafowe oraz przestrzenne.

Dodatkowo absolwenci potrafią wykorzystywać tzw. „kompetencje miękkie” do m.in. podejmowania decyzji biznesowych, praktycznego rozwiązywania problemów decyzyjnych oraz zarządzania projektami grupowymi.

Praktyki

Praktyki zawodowe trwają cztery tygodnie w czasie letniej przerwy na szóstym semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje m.in. tworzenie i zarządzanie bazami danych, programowanie, analizę i przetwarzanie danych, tworzenie systemów informacji przestrzennej, modelowanie procesów fizycznych, analizę i przetwarzanie obrazów cyfrowych, analizę i interpretację sygnałów, projektowanie i obsługę komputerowych systemów pomiarowych. Do najważniejszych firm, w których studenci realizują praktyki należą m.in. Comarch, IBM Polska, Sabre Polska, Tauron Polska Energia, KGHM Polska Miedź.

Perspektywy zawodowe

Specjaliści w tworzeniu nowych technologii i narzędzi informatycznych, analizy i przetwarzania danych, w tym między innymi: w zakresie rozwoju oprogramowania, w obszarach analityki biznesowej, architektury oprogramowania i programowania, administrowania bazami danych, sieciami i systemami, zarządzania projektami informatycznymi, zarządzania jakością oprogramowania, analiz eksploracji danych, wspomagania procesu podejmowania decyzji, analiz Big Data.

Miejsca pracy

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w szerokim zakresie sektorów w kraju i za granicą. Zawód ten (Data Science) jest obecnie najbardziej atrakcyjnym spośród branży IT, a osoby posiadające tą wiedzę i umiejętności są najbardziej poszukiwanymi pracownikami na rynku pracy.

Zatrudnienie mogą znaleźć w przedsiębiorstwach o informatycznym oraz analitycznym profilu działalności, nastawionych na wytwarzanie nowych technologii i dedykowanych produktów informatycznych. Przedsiębiorstwa, o nieinformatycznym profilu działalności, które wykorzystują technologie informatyczne (m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe, administracja państwowa, oświata, opieka zdrowotna), przedsiębiorstwa wykonujące przetwarzanie i analizę danych oraz modelowania, własna działalność gospodarcza.

Szczegółowy spis przedmiotów