Inżynieria i Ochrona Środowiska

Oczyszczalnia ścieków

Kierunek przygotowuje studentów do rozwiązywania zagadnień związanych m. in. z kształtowaniem i ochroną środowiska, gospodarką wodną, zaopatrzeniem w wodę, ochroną wód, monitoringiem środowiska, ekologicznymi i odnawialnymi źródłami energii, geotechniką środowiska, gospodarką odpadami. Absolwent posiada umiejętności niezbędne do realizowania zadań dotyczących ochrony, wykorzystania i przekształcania zasobów środowiskowych. Potrafi przeprowadzić symulacje zjawisk i procesów w różnych dziedzinach inżynierii środowiska przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

  • geologii, hydrogeologii, geologii inżynierskiej i geotechniki
  • zasad i metod oceny zagrożeń antropogenicznych środowiska
  • obsługi specjalistycznych programów komputerowych
  • pozyskania energii ze źródeł odnawialnych
  • gospodarki wodnej, ochrony wód, zaopatrzenia w wodę, monitoringu środowiska, zanieczyszczeń środowiska wodno-gruntowego

Szczegółowy opis >>>