23.01.2019

100th Anniversary of Applied Geology at AGH University of Science and Technology (CAGG2019)


Konferencja:

Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100th Anniversary of Applied Geology at AGH University of Science and Technology (CAGG2019)

  • Termin:

10-13 września 2019 r.

www.cagg2019.agh.edu.pl

Relacja na żywo

W dniach 10-13 wrzesień 2019 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja "Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100th Anniversary of Applied Geology at AGH University of Science and Technology (CAGG2019)”.

Organizatorami konferencji są Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH,  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH oraz Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „Geosfera”.

Tematyka Konferencji porusza zagadnienia strategii poszukiwań i eksploatacji złóż surowców mineralnych i energetycznych.

Zasadniczym celem Konferencji jest zaprezentowanie najnowszych osiągnięć naukowych z zakresu zastosowania nowoczesnych metod i technik w poszukiwaniach i eksploatacji głównych zasobów surowców mineralnych i energetycznych z podkreśleniem oceny zagrożeń i wpływu ich oddziaływania na środowisko. Tematyka Konferencji obejmie również zagadnienia: pierwiastków krytycznych, modelowań procesów geologicznych w poszukiwaniach i kopalnictwie złóż, analiz basenowych, systemów naftowych, a także metodykę badań geofizycznych, geochemicznych i petrofizycznych w geologii górniczej, geologii poszukiwań złóż surowców mineralnych i energetycznych.

KOMITET HONOROWY

Tadeusz Słomka – Rector of AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland 

Le Hai An - Rector of Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam

Jacek Majchrowski – Mayor of the City of Kraków

Marcin Chludziński – President & CEO, KGHM Polska Miedź S.A., Lubin, Poland 

Mateusz Aleksander Bonca - President of the Management Board, LOTOS Group S.A., Gdańsk, Poland

Bogusław Ochab - President of the Management Board - General Director, Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A., Bukowno, Poland 

Janusz Radomski - President of the Management Board ORLEN Upstream, Warszawa, Poland

Jacek Matyszkiewicz – AGH University of Science and Technology, Dean of Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, Kraków, Poland

Janusz Wolny - AGH University of Science and Technology, Dean of Faculty of Physics and Applied Computer Science, Kraków, Poland