16.01.2019

III Konferencja GeoTalent - finał konkursu prac dyplomowych


III Konferencja GeoTalent i finał konkursu prac dyplomowych odbyły się w grudniu 2018 r. w Muzeum Gazownictwa w Warszawie. W konkursie rywalizowali studenci i absolwenci uczelni takich jak: Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Wrocławski. Do konkursu można było zgłosić prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie – maksymalnie do trzech lat od terminu obrony. Do finału zakwalifikowano 15 najlepszych prac związanych z branżą oil & gas, których autorzy prezentowali swoje dokonania naukowe. Prace były ocenianie przez ekspertów z SITPNiGu – pracowników Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG oraz kadrę naukową uczelni współpracujących z PGNiG w ramach programu GeoTalent.

Laureaci Konkursu. Na zdjęciu od lewej strony stoją: Paweł Godlewski, Magdalena Biernat, Dawid Mrowiec, Damian Janiga, Edyta Kuk, Michał Wilkosz.

Studenci i absolwenci Akademii Górniczo-Hutniczej zajęli pierwsze trzy miejsca zarówno w sesji referatów jaki i posterów. Wśród nich byli absolwenci Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska: mgr inż. Michał Wilkosz, mgr inż. Paweł Godlewski oraz mgr inż. Magdalena Biernat.

 

 

Nagrodzone prace studentów i absolwentów AGH w sesji referatowej:

  • I miejsce oraz nagroda publiczności

dr inż. Damian Janiga, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Model optymalizacji udostępnienia i eksploatacji złoża węglowodorów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (praca doktorska)

  • II miejsce

mgr inż. Michał Wilkosz, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Zastosowanie algorytmu inwersji optymalizowanego metodą symulowanego wyżarzania do zwiększenia rozdzielczości profilowań geofizyki otworowej (praca magisterska)

  • III miejsce

mgr inż. Paweł Godlewski, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Zróżnicowanie facjalne oraz własności zbiornikowe osadów mioceńskich w rejonie Sędziszowa (Zapadlisko przedkarpackie) (praca magisterska)

 

 

Nagrodzone prace studentów i absolwentów AGH w sesji posterowej:

  • I miejsce oraz nagroda publiczności

mgr inż. Edyta Kuk, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do sterowania procesami przemysłowymi na przykładzie podziemnego magazynu gazu (praca magisterska)

  • II miejsce

mgr inż. Magdalena Biernat, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Połączenie wyników geofizyki otworowej i badań laboratoryjnych dla rozpoznania własności skał (praca magisterska)

  • III miejsce

inż. Dawid Mrowiec, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Analiza zawartości wybranych metali w ropach naftowych Zapadliska przedkarpackiego (praca inżynierska)

SERDECZNE GRATULACJE