21.12.2022

Godziny rektorskie w dniu 2 stycznia 2023 r. do godz. 12.00


Na prośbę Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH JM Rektor AGH ustanowił godziny rektorskie w dniu 2 stycznia 2023 r. do godz. 12.00.