29.09.2022

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Pawła Stacha