Studenci

Aktualności studentów

17.09.2015

Termin obrony osób skreślonych 01.10.2014 z powodu niezłożenia pracy dyplomowej

Osobom skreślonym z listy studentów w październiku 2014 r. z powodu niezłożenia pracy dyplomowej, które zaliczyły wszystkie przedmioty i praktyki zgodnie z planem i programem studiów, z dniem 30.09.2015 r. upływa prawo...


17.09.2015

Terminy składania indeksów, podań o wpisy warunkowe, reaktywację itd.

W przypadku studentów posiadających jeszcze indeksy papierowe, poprawnie wypełnione indeksy oraz karty okresowych osiągnięć będą składane grupowo przez Starostów po 9 października 2015 r., nie później jednak niż do 16...


17.09.2015

Stypendium Ministra na rok akademicki 2015/2016

W załączniku zamieszczamy informacje na temat stypendiów ministra na rok akademicki 2015/2016. Pismo w sprawie stypendium ministra Procedura Zał_1 Część A Część B


27.05.2015

Akademiki na rok akademicki 2015/2016

Zamieszczamy informacje odnośnie zasad przyznawania miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2015/2016 oraz wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim.


Wyświetla nowości od 853 do 858 ze wszystkich 859