Dziekanat

Godziny przyjmowania studentów

Dziekanat jest czynny dla studentów od wtorku do czwartku w godz. 10.00-12.00.

Wszelką korespondencję skierowaną do Prodziekanów i Dziekanatu można przesyłać w formie elektronicznej (skan podania z podpisem) na adresy mailowe Pracowników opiekujących się danym kierunkiem (przypominamy o konieczności korzystania z adresów e-mail założonych na serwerze „student”). Oryginał pisma/podania należy przesłać do dziekanatu pocztą tradycyjną lub złożyć do skrzynki podawczej znajdującej się przy portierni w budynku A-0.

Sprawy dydaktyczne

kierunki: Ekologiczne Źródła Energii, Geologia Stosowana, Geoturystyka, Inżynieria i Ochrona Środowiska, Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska, Turystyka i Rekreacja

mgr Marta Januszczyk
pok. 19, tel. +48.12.617.23.51, januszczyk@agh.edu.pl

kierunki: Geofizyka, Geoinformatyka, Górnictwo i Geologia, Informatyka Stosowana, Inżynieria i Analiza Danych

inż. Barbara Małecka
pok. 19, tel. +48.12.617.23.50, bmalecka@agh.edu.pl

Studia doktoranckie

mgr inż. Renata Nagwizda
pok. 20, tel. +48.12.617.50.35, nagwizda@agh.edu.pl

Sprawy socjalne, stypendia

mgr inż. Anna Kurowska-Capik
pok. 20, +48.12.617.46.03, akcapik@agh.edu.pl

Rozliczanie dydaktyki

mgr inż. Ewelina Półtorak
pok. 20, +48.12.617.45.33, epoltorak@agh.edu.pl