Erasmus+

Erasmus+ to program edukacyjny UE umożliwiający zagraniczną mobilność studentów i nauczycieli akademickich dla podjęcia studiów lub prowadzenia zajęć w uczelniach partnerskich, a także odbycia praktyk.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/

Rekrutacja na cały kolejny rok akademicki (semestr zimowy i letni) odbywa do końca kwietnia danego roku akademickiego. Studenci zainteresowani wyjazdem powinni skontaktować się z koordynatorami umów z wybranymi uczelniami partnerskimi.

Wykaz umów WGGiOŚ AGH

Aplikacje należy składać do Koordynatora Wydziałowego Programu Erasmus+ (dr Krzysztof Dudek kadudek@agh.edu.pl).