30.09.2022

Erasmus – dodatkowa rekrutacja na studia w semestrze letnim 2022/2023


Zasady uczestnictwa w programie, lista umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+ oraz dokumenty do ściągnięcia znajdują się na stronie http://www.erasmusplus.agh.edu.pl

Lista uczelni partnerskich dla WGGiOŚ AGH znajduje się na stronie:

Microsoft Word - ErasmusUczelniePartnerskieWGGiOS_AGH_2020_tabela.doc

Studenci ubiegający się o wyjazd do uczelni partnerskiej składają następujące dokumenty:

  • Ankieta/studia informacyjna kandydata (dla celów rekrutacji)
  • Dokument potwierdzający znajomość języka obcego

Studenci ubiegający się o wyjazd na praktykę Erasmus+ składają następujące dokumenty:

  • Ankieta/praktyka informacyjna kandydata (dla celów rekrutacji)
  • Dokument potwierdzający znajomość języka obcego
  • Proponowany projekt praktyki, potwierdzony korespondencją e-mail z firma/instytucją wyrażającą gotowość przyjęcia kandydata na praktykę

Podstawowym kryterium kwalifikacji studentów do udziału w programie będzie średnia ocen z dotychczasowego przebiegu studiów na WGGiOŚ AGH, a dla studentów studiów II stopnia – średnia ocen ze studiów + ocena ukończenia studiów I stopnia (dyplom).
Dodatkowym kryterium kwalifikacji będzie certyfikat znajomości języka obcego.
Dokumenty aplikacyjne na wyjazdy na studia do uczelni partnerskich należy składać do Dziekanatu WGGiOŚ (pok. 19) w terminie do wtorku, 18 października 2022. Rekrutacja na praktyki Erasmus+ prowadzona jest w systemie ciągłym (do wyczerpania puli dostępnych środków).
Ewentualne pytania można również zadawać na forum grupy Erasmus WGGiOŚ AGH https://www.facebook.com/groups/159982037756486/