30.09.2022

Legitymacje studenckie dla I roku


Informujemy, że legitymacje studenckie dla I roku można odbierać w dziekanacie, pokój 19, budynek A-0. Przy odbiorze legitymacji prosimy o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego.