29.04.2022

Tematy prac magisterskich dla studentów I semestru studiów II stopnia 2021/22


Zapisy na tematy podobnie jak w latach ubiegłych odbywać się będą w poszczególnych Katedrach, na zasadach ustalonych przez Kierownika Katedry.