01.10.2015

Uwaga studenci ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej na rok akademicki 2015/2016


Studenci ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej na rok akademicki 2015/2016 muszą złożyć w dziekanacie – pokój 17, w terminie do 20 października 2015 roku aktualne (na rok szkolny, akademicki 2015/2016) zaświadczenia rodzeństwa o nauce lub studiach.

 Studenci, którzy nie mieszkają w Domu Studenckim, a chcą ubiegać się o zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania muszą złożyć do dziekanatu wypełnione „Oświadczenie o zamieszkaniu w innym obiekcie niż dom studencki” www.wggios.agh.edu.pl/studia/wzory-dokumentow/.