Wydziałowa Rada Samorządu Studentów

Siedziba, kontakt

Pawilon A-0, pok. 0-18 (niski parter)

wggios@samorzad.agh.edu.pl
http://www.facebook.com/wrss.ggios.agh
https://sites.google.com/samorzad.agh.edu.pl/wrsswggios

Zarząd WRSS

Przewodnicząca

inż. Paulina Leśniewska

Zastępczyni Przewodniczącej

Monika Kijowska

Senator

Magdalena Patuła

Delegaci do Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH

Monika Kijowska

inż. Paulina Leśniewska

Magdalena Patuła

Pozostali członkowie WRSS

Maciej Augustyński

Franciszek Batko

Gabriela Boroń

Marta Iżycka

Aleksandra Kaganek

Agata Kobierska

Szymon Krystek

inż. Klaudia Kubacka

Sabina Pasternok