Współpraca

Wydział współpracuje z innymi uczelniami, gospodarką oraz organami administracji państwowej i samorządowej.