Partnerzy

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska współpracuje z wieloma partnerami krajowymi i zagranicznymi. Aktywność ta znajduje odzwierciedlenie w podpisanych umowach.