Kolegium Wydziału na kadencję 2020–2024 — skład

dr hab. inż. Ewa Adamiec, prof. uczelni — prodziekan wydziału

dr hab. inż. Urszula Aleksander-Kwaterczak, prof. uczelni

prof. dr hab. inż. Tomasz Bajda — prodziekan wydziału

dr hab. Marta Bąk, prof. uczelni

dr hab. inż. Krzysztof Bukowski, prof. uczelni — kierownik katedry

dr hab. inż. Jerzy Dec, prof. uczelni — kierownik katedry

dr hab. inż. Robert Duda, prof. uczelni

prof. dr hab. Ewa Kmiecik — prodziekan wydziału

dr hab. inż. Marcin Krajewski, prof. uczelni

dr hab. inż. Mariusz Krzak, prof. uczelni — kierownik katedry

prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak

prof. dr hab. inż. Jakub Matusik

prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz — dziekan wydziału

dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk, prof. uczelni — kierownik katedry

dr hab. Jaroslav Pršek, prof. uczelni

dr hab. inż. Adam Postawa, prof. uczelni — prodziekan wydziału

dr hab. Marek Rembiś, prof. uczelni — kierownik katedry

dr hab. inż. Grzegorz Rzepa, prof. uczelni — kierownik katedry

dr hab. inż. Henryk Sechman, prof. uczelni — kierownik katedry

dr hab. inż. Ewa Szalińska van Overdijk, prof. uczelni — kierownik katedry

prof. dr hab. Anna Świerczewska

prof. dr hab. inż. Barbara Tomaszewska

dr hab. Anna Waśkowska, prof. uczelni — kierownik katedry

dr inż. Gabriela Kozub-Budzyń

dr inż. Monika Łój

dr inż. Grzegorz Machowski

mgr inż. Renata Nagwizda

mgr Beata Perek

mgr inż. Joanna Rams-Pietraszewska — dyrektor administracyjny wydziału

dr inż. Edyta Sermet

dr inż. Robert Zdechlik

Aleksandra Kaganek - studentka

Agata Kobierska — studentka

inż. Klaudia Kubacka — studentka

inż. Paulina Leśniewska — studentka

mgr inż. Michał Wilkosz — doktorant