Kontakt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel. +48.12.617.23.50, 23.51
faks +48.12.633.29.36

nr konta 58 1240 4722 1111 0000 4859 2918 Bank Pekao S.A. Kraków

Biuro dziekana

Dyrektor administracyjny, mgr inż. Joanna Rams-Pietraszewska
tel. +48.12.617.32.54, jrp@agh.edu.pl

Dziekanat

Studia stacjonarne: +48.12.617.23.50, 23.51, dziekanatwggios@agh.edu.pl

Studia doktoranckie: +48.12.617.50.35, nagwizda@agh.edu.pl

Kierownik sekcji obsługi dydaktyki, mgr inż. Renata Nagwizda
tel. +48.12.617.50.35, nagwizda@agh.edu.pl

Informacje dla kandydatów

Centrum Rekrutacji: +48.12.617.36.84, rekrutacja@agh.edu.pl

Plany zajęć

mgr inż. Tadeusz Juraszek
pok. 217, +48.12.617.37.57, xtj@geol.agh.edu.pl