20.09.2021

Odznaczenie "Za zasługi dla Miasta Pułtuska" dla Profesora Andrzeja Maneckiego


 

Podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej Pułtuska 17 września 2021 roku wręczono odznaczenia "Za zasługi dla Miasta Pułtuska". W gronie odznaczonych znalazł się prof. Andrzej Manecki, Profesor Honorowy AGH, emerytowany profesor Katedry Mineralogii, Petrografii i Geochemii WGGiOŚ. Z inicjatywą nadania odznaczenia wystąpiła Pani dr Jadwiga Biała z Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego oraz Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pułtusku Pan Andrzej Popowicz.

Profesor Andrzej Manecki, wybitny badacz i znawca meteorytów i materii kosmicznej, jest autorem monografii opisującej naukowo deszcz meteorytów, który w roku 1868 spadł w okolicy Pułtuska (/Manecki Andrzej//, 1972, Chondry i chondryty: studium mineralogiczno-petrograficzne meteorytu Pułtusk, Prace Mineralogiczne, 27/). Chondry to kuliste formy mineralne o rozmiarach rzędu ułamków milimetra do milimetrów. Spotykane są wyłącznie w materii kosmicznej stanowiącej pozostałości pierwotnej struktury planet Układu Słonecznego. Zbudowane z minerałów krzemianowych (oliwinów i piroksenów) tworzących charakterystyczne promieniste formy, są kroplami stopu krzemianowego zastygłego w nieważkości. Występują na przykład w niektórych meteorytach kamiennych nazywanych wtedy chondrytami.

W wymienionej monografii chondry zostały scharakteryzowane przez Profesora Andrzeja Maneckiego właśnie na przykładzie badań fragmentów meteorytu Pułtusk. Z tego powodu wiele znaczących kolekcji muzealnych na świecie posiada obecnie w swoich zbiorach okazy pochodzące z pułtuskiego deszczu meteorytów co stale przyczynia się do rozsławienia nazwy miasta w świecie.

Laudację podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej Pułtuska wygłosił Dyrektor Andrzej Popowicz, a odznaczenie w postaci medalu wręczył Burmistrz Wojciech Gregorczyk. Rzadko się zdarza, aby odznaczenie "Za zasługi dla Miasta Pułtuska" było przyznane osobie spoza Pułtuska.