18.01.2021

Prof. Barbara Tomaszewska członkiem UNESCO Chair on Groundwater Arsenic


Prof. dr hab. inż. Barbara Tomaszewska została członkiem prestiżowego UNESCO CHAIR ON GROUNDWATER ARSENIC WITHIN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, niezależnego zespołu ekspertów i doradców realizujących wspólne badania, poszukujących innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk dla rozwiązania globalnego problemu WODY w ramach Agendy UNESCO dla Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Międzynarodowy zespół badaczy tworzy globalny parasol dla skoordynowanego i interdyscyplinarnego budowania repozytorium wiedzy i jej transferu w rozwiązaniu problemu arsenu i jego wpływu na ludzi.

W badaniach wykorzystywane są rozwiązania o znaczącej perspektywie technologicznej oraz podejmowane problemy społeczno-ekonomiczne i środowiskowe.

Więcej informacji dostępne na stronie:

https://unesco-chair-arsenic.usq.edu.au/