17.04.2018

Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018 - najlepsze studia techniczne


KIERUNEK GÓRNICTWO I GEOLOGIA

1 miejsce - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

2 miejsce – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

W rankingu oceniono 21 najpopularniejszych kierunków studiów technicznych, wśród nich takie kierunki jak: Górnictwo i Geologia oraz Inżynieria Środowiska.

Oceniając kierunki inżynierskie, wzięto pod uwagę m.in. ekonomiczne losy absolwentów (kryterium mierzone wskaźnikiem zatrudniania absolwentów danego kierunku studiów oraz wskaźnikami wysokości ich zarobków – według ogólnopolskiego badania "Ekonomiczne Losy Absolwentów") i tzw. jakość przyjętych na studia (wskaźnik mierzony wynikami egzaminów maturalnych osób, które 1 października 2017 podjęły studia na I roku studiów stacjonarnych na określonym kierunku studiów w danej jednostce.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami:

Na portalu Onet.pl

Na stronie głównej AGH

Górnictwo i Geologia – wyniki

Inżynieria Środowiska – wyniki