12.07.2017

Staże w Jastrzębskiej Spółce Węglowej dla przyszłych geologów górniczych naszego Wydziału


W siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej 23 czerwca podpisano bezterminowe porozumienie o współpracy z przedstawicielami Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W ramach współpracy grupa 20 naszych studentów i absolwentów kierunku Górnictwo i Geologia już od początku lipca rozpoczęła płatne 3-miesięczne staże w kopalniach JSW. To duża korzyść zarówno dla spółki JSW, jak i dla naszych studentów.

Podczas praktycznych zajęć studenci dowiedzą się na czym polega praca geologa górniczego w kopalni węgla kamiennego. Będą uczestniczyć w zjazdach dołowych i dokonywać pomiarów geologicznych. Ponadto studenci zapoznają się z dokumentacją geologiczną i sposobami dokumentowania pomiarów w kopalniach. Poprowadzą prace związane z digitalizacją danych archiwalnych dotyczących jakości złoża. – Z naszej strony jest ogromna wola, chcemy działać, mamy wspólne cele praktyczne, żeby młodzi ludzie wiedzieli po co to robią i przekonać ich, że Jastrzębska Spółka Węglowa jest sensownym pracodawcą – powiedział Daniel Ozon p.o. prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

To jest pierwsza na tak dużą skalę umowa zawarta z uczelnią. Z dwudziestu studentów spółka postara się zachęcić przynajmniej kilka osób, żeby zostały już na stałe. - Studenci powinni mieć nadzieję na znalezienie pracy po zakończonych studiach. W tej chwili górnictwo i geologia nie są trendy z powodu tego, że w ostatnim czasie były kłopoty z zatrudnieniem, staramy się to zmienić. Cieszę się, że w Jastrzębskiej Spółce Węglowej nas chcą, myślę, że to jest obopólna korzyść – powiedział prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz, Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w Akademii Górniczo-Hutniczej.

Artykuł w gazecie Jastrzębski Węgiel