Władze Wydziału

Dziekan Wydziału

prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz
tel. +48.12.617.34.10
Godziny dyżuru dziekańskiego:
wtorek, godz. 9:00–11:00 (pok. 18)

Prodziekani

dr hab. inż. Ewa Adamiec, prof. uczelni

Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich dla studentów studiów stacjonarnych kierunków Geologia Stosowana, Ekologiczne Źródła Energii
tel. +48.12.617.47.10
Godziny dyżuru dziekańskiego:
czwartek, godz. 11:00–13:00 (pok. 18)

Kompetencje

prof. dr hab. inż. Tomasz Bajda
Prodziekan ds. nauki i współpracy
tel. +48.12.617.52.32
Godziny dyżuru dziekańskiego:
środa, godz. 9:00 - 11:00 (pok.18)

Kompetencje

prof. dr hab. Ewa Kmiecik
Prodziekan ds. ogólnych i spraw studenckich dla studentów studiów stacjonarnych
kierunków Geoinformatyka, Inżynieria i Analiza Danych
tel. +48.12.617.50.34
Godziny dyżuru dziekańskiego:
wtorek, godz. 11:00–13:00 (pok. 18)

Kompetencje

dr hab. inż. Adam Postawa, prof. uczelni
Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich dla studentów studiów stacjonarnych kierunków Inżynieria i Ochrona Środowiska, Geofizyka, Geoturystyka
tel. +48.12.617.23.98
Godziny dyżuru dziekańskiego:
czwartek, godz. 9:00–11:00 (pok. 18)

Kompetencje