Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Informacja dla studentów WGGiOŚ AGH — Erasmus+ w roku akademickim 2024/2025

Informacja dla studentów WGGiOŚ AGH — Erasmus+ w roku akademickim 2024/2025

Zasady uczestnictwa w programie, lista umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+ oraz dokumenty do ściągnięcia znajdują się na stronie:
http://www.erasmusplus.agh.edu.pl

Studenci ubiegający się o wyjazd do uczelni partnerskiej na studia składają następujące dokumenty:

  • Formularz rekrutacyjny kandydata
  • Dokument potwierdzający znajomość języka obcego
  • Proponowany projekt programu studiów w uczelni partnerskiej, zaakceptowany przez opiekuna naukowego.

Studenci ubiegający się o wyjazd na praktykę Erasmus+ składają następujące dokumenty:

  • Formularz rekrutacyjny
  • Dokument potwierdzający znajomość języka obcego
  • Proponowany projekt praktyki, potwierdzony korespondencją e-mail z firmą/instytucją wyrażającą gotowość przyjęcia kandydata na praktykę

Podstawowym kryterium kwalifikacji studentów do udziału w programie będzie średnia ocen z dotychczasowego przebiegu studiów na WGGiOŚ AGH, a dla studentów studiów II stopnia – średnia ocen ze studiów + ocena ukończenia studiów I stopnia (dyplom).

Dodatkowym kryterium kwalifikacji będzie certyfikat znajomości języka obcego.

Dokumenty aplikacyjne na wyjazdy do uczelni partnerskich na studia należy składać do wydziałowego koordynatora programu Erasmus+ – pok. 27F, kadudek(at)agh.edu.pl – w terminie do środy, 10 kwietnia 2024.

Studenci aplikujący na studia na uczelniach partnerskich w których terminy nominacji upływają wcześniej (np. uczelnie w Norwegii, Szwecji, Finlandii) powinni złożyć dokumenty ‘as soon as possible’ oraz uzgodnić z koordynatorami umów tryb nominacji i aplikacji.

Dodatkowych informacji udziela dr Krzysztof Dudek, wydziałowy koordynator programu Erasmus+ w czwartki w godz. 15.00-16.00 oraz w terminach uzgodnionych z zainteresowanymi studentami e-mailem.
 

Stopka