Skip to content ↓

WGGIOŚ dla szkół

GEOlekcje

GEOlekcje to inicjatywa naszego Wydziału skierowana głównie do uczniów szkół średnich. Są to cykle spotkań dotyczących zagadnień związanych z prowadzonymi na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH kierunkami studiów i badaniami. Treści są zgodne z programem nauczania szkół średnich, tak aby były atrakcyjne dla ucznia, a dodatkowo poszerzały jego wiedzę w zakresie danego tematu.

Lekcje odbywają się od października do maja, raz w miesiącu, w środy, w godzinach od 10:00 do 10:45, na profilu Wydziału na Fejsbuku.

Archiwalne lekcje dostępne są na naszym profilu na Fejsbuku oraz na kanale Youtube. 25 października ruszył sezon 4!

 

 

Lekcje i warsztaty stacjonarne

Organizujemy również dla uczniów warsztaty i zajęcia stacjonarne. Terminy i program lekcji ustalamy indywidualnie z Nauczycielami.

W ramach zajęć uczniowie mogą m.in.:

W naszym Centrum zamiejscowym w Miękini dysponujemy również zapleczem noclegowym dla 30 osób.

W celu uzyskania więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

Warsztaty dla nauczycieli

Wspólnie z Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Ośrodek w Tarnowie) oraz Esri Polska organizujemy warsztaty dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Celem tych spotkań jest chęć podzielenia się wiedzą i praktyką w realizacji zajęć z szeroko rozumianych nauk o Ziemi oraz metodyki ich prowadzenia.

W programie ostatnich edycji warsztatów znalazły się m.in. szkolenia z uproszczonej analizy makroskopowej gruntów i metody georadarowej, scenariusze zajęć terenowych z mobilnym laboratorium badania jakości wód, czy przykłady lekcji w Muzeum Geologiczne WGGiOŚ AGH. W pracowni komputerowej nauczyciele poznawali możliwości platformy do wdrażania Systemów Informacji Geograficznej na lekcjach geografii.

Drugi dzień zajęć zawsze odbywa się w naszym zamiejscowym ośrodku w Miękini (Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini). Nauczyciele uczestniczą wówczas w szkoleniach metodycznych prowadzonych przez Panią Anitę Stinię, kierownika Działu Doskonalenia i Doradztwa ośrodka MCDN w Tarnowie, zyskując mnóstwo merytorycznej i inspirującej wiedzy, o czym świadczą tytuły szkoleń, np. „Przyrodnicza wędka — ku poszukującemu uczeniu się”, czy „Dydaktyczne expresso — lekcje naszpikowane pomysłami”.

Spotkaniom tym towarzyszą zawsze liczne dyskusje dotyczące wykorzystania nowoczesnych metod i technik w edukacji. Jest to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości. 

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych edycjach zapraszamy do kontaktu. Najbliższą planujemy zorganizować w czerwcu 2024.

Współpraca z MCDN i Esri Polska

Nasz Wydział współpracuje z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ośrodkiem w Tarnowie, od kilku lat. W trakcie pandemii, w cyklu seminariów dla nauczycieli dzieliliśmy się doświadczeniami ze zdalnego GEO-nauczania oraz wykorzystania do tego celu mediów społecznościowych.

25 stycznia 2023 roku Panowie dr Łukasz Cieślik, Dyrektor MCDN i Pan Dziekan prof. Jacek Matyszkiewicz podpisali list intencyjny, w którym m.in. wyrazili chęć realizacji kolejnych wspólnych przedsięwzięć na rzecz doskonalenia kadry pedagogicznej.

1 grudnia 2023 roku do grona Partnerów naszego Wydziału dołączyła firma Esri Polska.

Dziekan WGGiOŚ AGH, prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz, oraz Dyrektor Działu Edukacji Esri Polska, Paulina Gajownik-Mucka, podpisali list intencyjny, którego celem jest nawiązanie szerszej współpracy.

Porozumienie zakłada współdziałanie w obszarze edukacji, badań i innowacji. Esri Polska, jako Patron, będzie wspierał Wydział m.in. realizując wspólne projekty badawcze, współorganizując warsztaty dla nauczycieli, seminaria i inne działania edukacyjne.

Stopka