Skip to content ↓

WGGIOŚ dla szkół

GEOlekcje

GEOlekcje to inicjatywa naszego Wydziału skierowana głównie do uczniów szkół średnich. Są to cykle spotkań dotyczących zagadnień związanych z prowadzonymi na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH kierunkami studiów i badaniami. Treści są zgodne z programem nauczania szkół średnich, tak aby były atrakcyjne dla ucznia, a dodatkowo poszerzały jego wiedzę w zakresie danego tematu.

Lekcje odbywają się od października do maja, raz w miesiącu, w środy, w godzinach od 10:00 do 10:45, na profilu Wydziału na Fejsbuku.

Zakończyliśmy sezon 3, w którym spotykaliśmy się w działających na Wydziale laboratoriach. Archiwalne lekcje dostępne są na naszym profilu na Fejsbuku oraz na kanale Youtube. A od października zapraszamy na sezon 4!

 

 

Lekcje i warsztaty stacjonarne

Organizujemy również dla uczniów warsztaty i zajęcia stacjonarne. Terminy i program lekcji ustalamy indywidualnie z Nauczycielami.

W ramach zajęć uczniowie mogą m.in.:

W naszym Centrum zamiejscowym w Miękini dysponujemy również zapleczem noclegowym dla 30 osób.

W celu uzyskania więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

Warsztaty dla nauczycieli

Wspólnie z Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Ośrodek w Tarnowie) organizujemy warsztaty dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Celem tych spotkań jest chęć podzielenia się wiedzą i praktyką w realizacji zajęć z szeroko rozumianych nauk o Ziemi oraz metodyki ich prowadzenia.

W programie ostatniej edycji warsztatów znalazły się m.in. szkolenia z uproszczonej analizy makroskopowej gruntów i metody georadarowej oraz przykłady lekcji w Muzeum Geologiczne WGGiOŚ AGH. Drugi dzień zajęć odbywał się w naszym zamiejscowym ośrodku w Miękini (Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini). Nauczyciele mieli okazję uczestniczyć tu w szkoleniu metodycznym przeprowadzonym przez Panią Anitę Stinię, kierownika Działu Doskonalenia i Doradztwa ośrodka MCDN w Tarnowie, pod intrygującym tytułem „Przyrodnicza wędka — ku poszukującemu uczeniu się” oraz zapoznać z ofertą lekcji dla szkół w laboratoriach OZE.

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych edycjach zapraszamy do kontaktu.

Współpraca z MCDN

Nasz Wydział współpracuje z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ośrodkiem w Tarnowie, od kilku lat. W trakcie pandemii, w cyklu seminariów dla nauczycieli dzieliliśmy się doświadczeniami ze zdalnego GEO-nauczania oraz wykorzystania do tego celu mediów społecznościowych.

 

25 stycznia 2023 roku Panowie dr Łukasz Cieślik, Dyrektor MCDN i Pan Dziekan prof. Jacek Matyszkiewicz podpisali list intencyjny, w którym m.in. wyrazili chęć realizacji kolejnych wspólnych przedsięwzięć na rzecz doskonalenia kadry pedagogicznej.

Stopka