Skip to content ↓

Inżynieria i Analiza Danych

Kierunek Inżynieria i Analiza Danych (ang. Data Science) oferuje Ci kształcenie ukierunkowane na zdobycie umiejętności z zakresu: pozyskiwania, przesyłania, składowania i analizy danych. Pozwoli Ci pozyskać wiedzę z zakresu: programowania, analizy danych i „kompetencji miękkich”. Jest to połączenie umiejętności najczęściej poszukiwanych na rynku pracy w branży informatycznej.

Zaletą studiów na tym kierunku jest zdobycie specjalistycznej wiedzy  informatycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu przetwarzania, analizy i wizualizacji danych, przesyłania i składowania w bazach danych oraz m.in. zarządzania projektami.

Praktyki

Praktyki zawodowe trwają cztery tygodnie w czasie letniej przerwy na szóstym semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje m.in. tworzenie i zarządzanie bazami danych, programowanie, analizę i przetwarzanie danych, tworzenie systemów informacji przestrzennej, modelowanie procesów fizycznych, analizę i przetwarzanie obrazów cyfrowych, analizę i interpretację sygnałów, projektowanie i obsługę komputerowych systemów pomiarowych. Do najważniejszych firm, w których studenci realizują praktyki należą m.in. Comarch, IBM Polska, Sabre Polska, Tauron Polska Energia, KGHM Polska Miedź.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tego kierunku to specjaliści w tworzeniu nowych technologii i narzędzi informatycznych, analizy i przetwarzania danych, w tym między innymi: w zakresie rozwoju oprogramowania, w obszarach analityki biznesowej, architektury oprogramowania i programowania, administrowania bazami danych, sieciami i systemami, zarządzania projektami informatycznymi, zarządzania jakością oprogramowania, analiz eksploracji danych, wspomagania procesu podejmowania decyzji, analiz Big Data.

Znajdują bez problemu zatrudnienie w szerokim zakresie sektorów w kraju i za granicą. Zawód ten (Data Science) jest obecnie najbardziej atrakcyjnym spośród branży IT, a osoby posiadające tę wiedzę i umiejętności są najbardziej poszukiwanymi pracownikami na rynku pracy.

Absolwenci

Jako absolwent studiów I stopnia na kierunku Inżynieria i Analiza Danych będziesz potrafił m.in.:

  • korzystać z nowoczesnych narzędzi programistycznych w procesie tworzenia oprogramowania komputerowego,
  • projektować, tworzyć i zarządzać relacyjnymi oraz przestrzennymi bazami danych zgodnie z obowiązującymi wzorcami,
  • wykorzystać najnowsze rozwiązania technologiczne na potrzeby budowy i zarządzania złożonymi systemami bazodanowymi oraz hurtowniami danych,
  • zarządzać systemami akwizycji i przesyłania danych,
  • pobierać i łączyć dane z różnych źródeł, zarówno strukturalnych jak i nieustrukturyzowanych: hurtowni danych, baz danych, arkuszy kalkulacyjnych, źródeł internetowych, itp.
  • stosować zaawansowane metody i techniki analizy danych: eksploracji danych, przetwarzania dużych zbiorów danych Big Data, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji, itp.
  • przetwarzać i analizować dane różnego typu: strukturalne, tekstowe, grafowe oraz przestrzenne.

W trakcie studiów nabędziesz również „kompetencje miękkie” potrzebne m.in. do podejmowania decyzji biznesowych, praktycznego rozwiązywania problemów decyzyjnych oraz zarządzania projektami grupowymi.

Stopka