Skip to content ↓

Postępowania awansowe

Doktoraty

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora — rok 2024

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora — rok 2023

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora — rok 2022

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora — rok 2021

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora — rok 2020

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora — rok 2019

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora — rok 2018

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora — rok 2017

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora — rok 2016

Wszczęte przewody doktorskie

Habilitacje

Stopka