Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Studenci II roku GT i III roku pozostałych kierunków — praktyki zawodowe 2022/2023

Studenci II roku GT i III roku pozostałych kierunków — praktyki zawodowe 2022/2023

Szanowni Państwo, Studenci II i III roku WGGiOŚ

Zgodnie z programem studiów, Studenci pierwszego stopnia kształcenia (IV semestr dla kierunku GT oraz VI semestr, dla pozostałych kierunków) zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej.

Bardzo proszę o zapoznanie się z następującymi dokumentami dotyczącymi organizacji praktyk:

Zasady organizacji praktyk zawodowych i dyplomowych realizowanych przez Studentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w roku akademickim 2022/2023

Harmonogram prac związanych z realizacją praktyk zawodowych i dyplomowych na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w roku akademickim 2022/2023.

Wykaz Organizatorów odpowiedzialnych za organizację praktyk zawodowych w poszczególnych Katedrach

Wzór podania o przyjęcie Studenta na praktykę

Wzór porozumienia pomiędzy Dziekanem WGGiOŚ a Przedstawicielem firmy przyjmującej Studenta na praktykę

Dr hab. Marek Rembiś, prof. AGH
Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk

Stopka