Skip to content ↓

Rejestracja pracy licencjackiej

Rejestracja pracy dyplomowej licencjackiej

Przed rejestracją pracy dyplomowej należy przesłać do Biblioteki Wydziałowej na adres  bibliotekawggios(at)agh.edu.pl :

Proces dyplomowania przeprowadzany jest w Systemie USOS.

Osoby zamierzające przystąpić do rejestracji  pracy dyplomowej są zobowiązane zalogować się w systemie USOS i sprawdzić poprawność  następujących danych:

● tytuł pracy w języku polskim i języku angielskim

● nazwisko promotora

Po sprawdzeniu należy wysłać maila z informacją o zamiarze rozpoczęcia procedury dyplomowania oraz podać  nazwisko recenzenta na adres: januszczyk@agh.edu.pl 

Po uzyskaniu statusu pracy „do modyfikacji” można przystąpić do czynności związanych z rejestracją opisanych w instrukcji.

Pracę dyplomową można rejestrować dopiero po uzyskaniu wszystkich wpisów ocen z przedmiotów w systemie USOS (za wyjątkiem rubryki "praca licencjacka") oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kierunkowego.

Po dokonaniu wszystkich czynności przez studenta, promotora i recenzenta praca otrzymuje status „gotowa do obrony”.

Data otrzymania tego statusu jest uznawana za datę rejestracji pracy dyplomowej.

Następnie student wysyła na w/w adres mailowy informację o terminie obrony (data i godzina) oraz o składzie komisji.

Podstawowym terminem rejestracji pracy dyplomowej (uzyskania statusu „gotowa do obrony”) jest 30 września 2022 r.

Po tym terminie student zostaje skreślony  z listy studentów.

W wyjątkowych sytuacjach Dziekan na wniosek studenta, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu rejestracji pracy o dwa miesiące.

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej

Stopka