Skip to content ↓

Zagadnienia do egzaminu magisterskiego

Zagadnienia do egzaminu kierunkowego magisterskiego w roku akademickim 2021/2022

Poniżej zamieszczamy zagadnienia do egzaminu kierunkowego dla studentów studiów II stopnia w roku akademickim 2021/2022. Egzamin odbędzie się 23 czerwca br. Dokładny harmonogram z podziałem na specjalności zostanie podany w terminie późniejszym.

Economic geology
Ekologiczne systemy energetyczne
Geofizyka stosowana
Geoinformatyka
Geologia inżynierska i geotechnika
Geologia naftowa i geotermia
Geologia złożowa i górnicza
Hydrogeologia i geologia inżynierska
Hydrogeologia stosowana i geotechnika
Kartografia geologiczna
Metody ochrony środowiska
Mineralne materiały funkcjonalne

Stopka