Skip to content ↓
Wydarzenia

spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji na II stopień studiów, cz. 1.

Link do spotkania

Ukończyłeś/kończysz studia inżynierskie w AGH lub na innej uczelni? Możesz zostać magistrem inżynierem na WGGIOŚ! Czeka na Ciebie wiele ciekawych specjalności na 6 kierunkach studiów: 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat interesującej Cię specjalności? Porozmawiać z Wydziałową Radą Samorządu Studentów i przedstawicielami Kół Naukowych o tym jak wyglądają studia i aktywności studenckie na naszym Wydziale?  

Zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się na platformie MS Teams 14 grudnia o godzinie 17:30.  

17:30–17:45

WRSS WGGIOŚ — informacje wprowadzające, zasady rekrutacji i kwalifikacji na specjalności 

17:45–18:00 

Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej 

 

18:00–18:15 

Katedra Geologii Złożowej i Górniczej 

 

18:15–18:30 

Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii 

 

18:30–18:45

Katedra Ochrony Środowiska 

 

18:45–19:00

WRSS WGGIOŚ — dyskusja, podsumowanie spotkania 

 

Stopka