Skip to content ↓
Wydarzenia

spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji na II stopień studiów, cz. 2.

Ukończyłeś/kończysz studia inżynierskie w AGH lub na innej uczelni? Możesz zostać magistrem inżynierem na WGGIOŚ! Czeka na Ciebie wiele ciekawych specjalności na 6 kierunkach studiów: 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat interesującej Cię specjalności? Porozmawiać z Wydziałową Radą Samorządu Studentów i przedstawicielami Kół Naukowych o tym jak wyglądają studia i aktywności studenckie na naszym Wydziale?  

Zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się na platformie MS Teams 4 stycznia o godzinie 17:30.  

17:30–17:45

WRSS WGGIOŚ — informacje wprowadzające 

17:45–18:00 

Katedra Geofizyki 

 • Geofizyka stosowana /// geofizyka 

 • Applied Geophysics /// geofizyka 

 • Geofizyka w geotechnice — nowość!/// geofizyka 

 

18:00–18:15 

Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej 

 • Geoinformatyka // geoinformatyka 

 

18:15–18:30 

Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej 

 • Geologia inżynierska i geotechnika /// geologia stosowana 

 • Hydrogeologia i geologia inżynierska /// geologia stosowana 

 • Hydrogeologia stosowana i geotechnika /// inżynieria i ochrona środowiska 

 • Geośrodowisko miasta — nowość! /// geośrodowisko miasta

 

18:30–18:45

Katedra Surowców Energetycznych 

 • Odnawialne źródła energii /// ekologiczne źródła energii 

 • Ekologiczne systemy energetyczne /// ekologiczne źródła energii 

 • Geologia naftowa i geotermia /// geologia stosowana

 

18:45–19:30

WRSS WGGIOŚ, Koła naukowe — prezentacje i dyskusje, podsumowanie spotkania 

Link do spotkania

Stopka