Zapraszamy na studia

   


Przedmioty główne brane pod uwagę w rekrutacji: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia.

Plany studiów i szczegółowy opis przedmiotów na kierunkach i specjalnościach można znaleźć na stronie:

Plany studiów - studia inżynierskie I stopnia

Plany studiów - studia licencjackie I stopnia

Plany studiów - studia magisterskie II stopnia

Ze względu na szeroki zakres stosowania metod nauczania zdalnego kandydaci/studenci powinni posiadać podstawowe kompetencje cyfrowe, umożliwiające udział w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem platform MsTeams i UPeL. Powinni też dysponować sprzętem komputerowym i dostępem do łącza internetowego o odpowiedniej przepustowości.

System wsparcia studentów w procesie uczenia się

Program  Adapter - wsparcie studentów I roku studiów

Informacje o świadczeniach socjalnych dla studentów AGH

Pakiet Office 365

Oprogramowanie Grapher i Surfer

Pomoc IT